Sezonowe zgłoszenie uczestnictwa
Piknik Krakowski 2018
PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

dotyczy minimum 8 edycji

[contact-form-7 id=”213″ title=”producent”]

POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA WYSTAWCY:

  1. Wystawca zobowiązuje się być na miejscu najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem Pikniku. Piknik Krakowski będzie trwał w godzinach od 11.00 do 17.00. W przypadku stoisk wymagających przygotowania kuchni, rozgrzania kuchenek, przygotowania półproduktów wskazane jest aby Wystawca przyjechał wcześniej (2h przed rozpoczęciem Pikniku).
  2. Wystawca zobowiązuje się (pod rygorem pokrycia kosztów naprawy/sprzątania) do zdania stoiska w takim samym stanie, w jakim dostał je od Organizatora – dotyczy namiotu, podłoża asfaltowego i trawnika przyległego do stoiska.
  3. Osoba obsługująca stoisko jest zobowiązana posiadać książeczkę sanitarno – epidemiologiczną (dotyczy produktów spożywczych) Na stoisku posiadającym produkty wymagające przechowywania w ladach chłodniczych konieczne jest dostosowanie stoiska zgodnie z wymaganiami sanepidu.
  4. Prosimy o posiadanie na stoisku kopii zatwierdzenia zakładu i wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane przez wystawców, ani za ich prawidłowość przewidzianą w świetle prawa handlowego. Na wszystkich Wystawcach spoczywa konieczność posiadania kas fiskalnych, raportów sprzedaży ryczałtowej itd.
  6. Wypełnienie i odesłanie formularza, nie jest gwarancją otrzymania miejsca na Pikniku. O zakwalifikowaniu się na Piknik zostaną Państwo poinformowani w osobnej wiadomości.
  7. Płatność za obecność na wybranych Piknikach Krakowskich każdy z Wystawców jest zobowiązany uiścić przelewem najpóźniej 7 dni roboczych przed pierwszą planowaną imprezą na konto:
    W tytule: Nazwa wystawcy Pekao sa 27 1240 4432 1111 0010 6833 8021